The magic finger

Det har varit otroligt roligt att lyssna på eleverna när de samtalade om The magic finger på engelska! Det de förberett hemma i skrift var riktigt bra och på svaren syntes att man förstått handlingen mycket bra. I början av veckan läste vi boken på svenska och jämförde  den engelska och svenska versionen. Var det något som skiljde eller fanns det detaljer man förstod bättre nu när boken lästes på svenska? Några elever har haft andra texter att läsa och gjorde istället textkopplingar till texten, nu när den lästes på svenska.

Skärmklipp 2017-05-16 08.55.52

Skärmklipp 2017-05-20 16.20.51

Arbete med vår partnerklass

Idag har vi skrivit berättelser tillsamman med tvåorna. Vi var i blandade grupper och alla grupper fick så kallade ”börjor” till berättelser. Två grupper fick samma start och de skulle sedan fortsätta  och avsluta berättelsen. De var livliga samtal och fantasin flödade. De samtalade, fantiserade, skrev och samarbetade alldeles utmärkt. Efter ca 20 minuter träffade två grupper varandra och de hade skrivit utifrån samma start. De läste sina berättelser för varandra och gav varandra respons utifrån Two stars and a wish. Tänk att berättelser som startar likadant kan bli så olika. De erfarenheterna sammanställdes sedan i ett venndiagram. Vad var lika i berättelserna och vad skiljde dem åt?

IMG_0744 IMG_0745 IMG_0741

IMG_0749 IMG_0748 IMG_0747

Sista halvleken

Hoppas att alla känner sig laddade efter påsklovet och har nya krafter för att starta den sista halvleken på Vällsjöskolan. Vi har många roliga aktiviteter framför oss: lägerskola, brandkårsbesök och Vetenskapsfestival mm. Självklart har vi också flera spännande arbetsområden framför oss.

Arbetet med kroppen fortsätter och till det arbetsområdet passar det bra att vi har fokus på textgenren Förklarande texter. Innan lovet skrev eleverna instruerande texter. Dessa två texttyper liknar varandra på flera sätt men har sina egna särskilda särdrag. I alla texter finns huvudsatser och bisatser och det arbetade vi med en del innan lovet på olika sätt.

IMG_0699

Eleverna har i bildämnet övat sig mycket på att skissa och skugga och här ser ni ett prov på det.

IMG_0723IMG_0722IMG_0721

Vi hade ett annorlunda lektionsinslag som handlade om BEAT BOX.IMG_0712IMG_0704

och självklart rockade vi sockorna den 21 mars!

IMG_0716

Historieämnet närmar sig 1800-talet, i matematik fortsätter vi b.la. med bråk och läxan i engelska kommer de närmaste veckorna att vara i bokcirkelsform. Även om vädret inte varit så vårlikt de sista dagarna så blir idrottslektionerna snart utomhus.

Så roligt att så många ville sälja majblommor. På så vis kan vi hjälpa andra samtidigt som vi får in lite pengar till lägerskolan. Flera elever har sålt fler än en påse och någon är uppe i fyra påsar. Grymt jobb allihop! På tal om grymt jobb, femmorna skötte discot för några veckors sedan med bravur. Teamwork av högsta klass!

NU KÖR VI VIDARE TILLSAMMANS FRAMTILL 16 JUNI!

Argumentera mera

Det var så roligt att lyssna till elevernas muntliga presentationer på engelska idag! Ingen redovisning var den andra lik och det handlade b.la. om öde städer, brinnande hål, Alcatraz, hästar, hundar, pingviner, elefanter, lejon, olika naturbilder, olika resor, fräcka foton tagna i närmiljön, bilder från när eleverna var små, prisceremonier, flätning, underliga byggnader mm. Alla har verkligen utvecklat sin förmåga att: kommunicera i tal, använda språkliga strategier för att göra sig förstådd samt anpassa språket efter syftet, mottagarna och sammanhanget (Lgr 11 Engelska).

Vi arbetade idag med en så kallad  ”informationsklyfta” utifrån boken Godnatt, natt av Gro Dahle och Svein Nyhus. Det innebär att man skapar sig olika förståelse av något eftersom man inte har helheten. För att förstå helheten behöver man samtala med andra med en annan förförståelse, för att skapa sig en bättre förståelse för helheten.
I par fick eleverna läsa en sida ur boken och sedan fundera ut vad de trodde bokens tema var utifrån det de kunde läsa på sitt papper. Alla par hade olika utdrag från boken och kunde omöjligen veta något om övriga sidor och dess handling. Tankarna presenterades på Answergarden. Utifrån det fick varje par argumentera för sitt innehåll ihop med ett annat par som hade en helt annan åsikt kring bokens tema. Eleverna har blivit riktigt duktiga på att argumentera! Nu har de också i par/enskilt satt igång att skriva sin argumenterande text utifrån eget valt ämne. Det märks att de lärt sig mycket och trots att det var fredag efter lunch glödde skrivlusten. Nästa fredag ska texterna vara klara och det blir roligt att ta del av alla argument utifrån ämnen som eleverna upplever viktiga.

Skärmklipp 2017-03-03 13.35.14

Slutligen kommer några bilder från veckans kockar : )!

Veckans mat

Trevlig helg!

”Smörgåsmodellen”

Arbetet med argumenterande texter fortsätter och under veckan har vi bland annat arbetat med olika knep för argumenterande text. Vi har också tränat oss på att ”bedöma” tre olika texter utifrån dessa knep.

Retoriska frågor

Grupper om tre

Överdrifter

Statistik

Känsloladdat språk

Upprepningar

Vi har lärt oss en liten ramsa för argumenterande text. Ramsan kan ses som en grund för  textgenren.  Först presenteras tesen/åsikten och därefter kommer tre underbyggda argument. Slutligen upprepas åsikten med en sammanfattning av de argument man fört fram.

VAD-VARFÖR-VARFÖR-VARFÖR-VAD VAR DET NU IGEN?

Ovanstående ramsa utgör skelettet för ”Smörgåsmodellen” och idag arbetade vi med den utifrån bilderboken Den gamle mannen och valen av Stian Hole. Eleverna fick några förslag på vad de kunde argumentera för/emot utifrån texten som lästes högt.

Här kommer några smakprov:

Jag hade velat vara en havsörn.
Om man är en havsörn kan man flyga och behöver inte bara vara i vatten.
Man är en skicklig jägare och kan få snabbare mat än valen.
Man behöver inte bry sig om tidvattnet så att man strandar som valen.
Havsörnen är alltså bättre än valen eftersom man slipper stranda.

Jag tycker att hav är bättre än sjö.
Om Cornelius inte hade hittat valen så skulle bröderna aldrig blivit vänner.
Cornelius hade inte hittat alla sina saker.
Halvor hade kunnat bo vid en sjö och då skulle de kanske inte kunnat rädda valen.
Så därför tycker jag att hav är bättre än sjö.

Jag tycker att den långa sommaren är bäst.
Ifall det är lång sommar så växer solrosorna upp till himlen.
Om man hade haft längre sommar så kunde de vara vänner längre ( när de var barn).
Dom kunde sitta ute och spela schack oftare om det var en längre sommar.
Ifall det är längre sommar så kan man göra mer roliga saker.

Nästa vecka ska vi träna på att tänka in ”motargument” och bemöta det i den argumenterande text vi skriver.

Osäljbara varor ?

Sedan terminsstarten har vi arbetat med genren argumenterande texter. Vi tränar på förmågan att argumentera i både tal och skrift. Vilka särdrag är viktiga att tänka på att ha med när man kommunicerar i tal och skrift, i syfte att argumentera får något? Hur kan man utveckla sin resonemansförmåga och vässa sina argument? Vilka sambandsord är lämpliga att använda och hur kan ett känsloladdat språk, överdrifter, grupper om tre, upprepningar, fakta och retoriska frågor utveckla de argument man vill föra fram?

Idag fick eleverna en uppgift i par – att hitta argument för att sälja, en tillsynes, osäljbar produkt. För visst är det så – att allting går att sälja med bra argument (mördande reklam, kom och köp konserverad gröt) ?!🤗

Läs argumentenen här bland kommentarerna – vad skulle du köpa?

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:                                        kan använda det svenska språket i tal och skrift                                                                på ett rikt och nyanserat sätt.           (Lgr 11 kap.2 .2 kunskaper)

IMG_0678

Vi i femman!

Torsdagen 26/1 var vi med i vi i femman. Utav 200 deltagande klasser var vi en av de 8 som lyckades ta oss till kvartsfinalerna i radio vilket vi tycker är oerhört imponerande!

De två elever som fick representera oss var Tyra och Hannes och de gjorde ett fantastiskt bra jobb. Kvartsfinalen blev väldigt jämn och när tävlingen var över skiljde endast 2 poäng mellan lagen.

Vi är väldigt stolta över klassens insats och tycker det har varit en fantastiskt rolig upplevelse.

Stort tack till alla elever och föräldrar, ni var grymma!

Hälsningar, pedagogerna på Tellus

 

IMG_0159IMG_0158

IMG_0154IMG_0152

IMG_0147IMG_0141

 

Tävlingsbidrag klara

Nästa fredag 25/11 deltar vi i Chalmers klassiska tävling – Rädda ägget. Hur kommer våra bidrag att klara sig –  att släppa ett rått ägg från 15 meter utan att det går sönder? Man tävlar i tre kategorier:

  1. Den tekniskt smartaste lösningen.
  2. Den roligaste konstruktionen.
  3. Den bästa presentationen.

Förutom att vi deltar i tävlingen med två bidrag, kommer vi alla också att få uppleva teknik genom att se och testa på tekniska klurigheter samt göra diverse experiment. Det kommer bli en riktigt spännande dag!

IMG_0594

I arbetet med att konstruera hållbara emballage till ett ägg har vi b.la. arbetat mot följande syften i ämnet teknik (Lgr 11):

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik  och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

IMG_0590

Eftersom det också skulle redovisas, skriftligt och muntligt, hur man gått tillväga arbetade vi även mot delar av svenskämnets syften:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

IMG_0592IMG_0595

Håll tummarna för våra bidrag nästa fredag!

 

Händelserik dag!

Vi startade dagen med att promenera till kommunhuset. Där fick träffa både politiker och tjänstemän. De berättade om vad som behöver finnas i en kommun, hur finansieringen går till, vad olika sektorer arbetar med samt hur politiska val går till. Eleverna hade många bra frågor och fick lära sig mycket. Vi bjöds på frukt och varje elev fick också med sig en anteckningsbok och en penna som minne av besöket.

IMG_0569

Efter lunch arbetade vi med bild och redovisningar av de nordiska länderna.

IMG_0570

 

Dagen avslutades med att pris lottades ut för det här läsårets utmaning i Läslovet.

IMG_0571